100 Trả lời “Vinh Râu vs Loa Phát Thanh – Hậu Trường FAPtv 14

  1. Không muốn nghe..cũng phãi nghe..không quan tâm cũng phãi nghe..đó lá bắt buột .. đó là cách để kiễm soát tư tưỡng cũa người dân..😬😨😨😨

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *